אייך לעבור אבחון גרפולוגי

כיום ארגונים רבים מבקשים אבחון גרפולוגי בעת איתור וגיוס עובדים מתאימים עבורם.
אבחון זה מהווה אחד מתנאי הקבלה בהרבה מאוד מקומות עבודה.
אתה בחיפוש אחר מקום עבודה? סביר מאוד שתתנסה בקרוב במבדק שכזה. וידיעה מראש יכולה להפחית את רמת
אי הוודאות ולהקל עליך בעת ביצוע המבדק.

אבחון זה אינו בודק ידע, אלא תכונות אופי המרכיבות את אישיותך כמו:
ביטחון עצמי, אינטליגנציה, אינטואיציה, כושר לימוד, אמינות, הססנות, שליטה עצמית, טוב לב, שאפתנות ועוד.

המלצות שיסייעו לך במבחן קבלה:
– עליך להיות רגוע בעת הכתיבה לחץ משתקף בכתב היד.
– הייה אתה עצמך, כל ניסיון לחקות להעתיק או לכתוב בכתב יד לא שלך, עשוי לגרום להעדפה של מועמד אחר על פנייך.
– מלא אחר ההוראות בדייקנות.
– במידה וקיימת בעייה רפואית או בעיית למידה כגון: דיסלקציה, דיסגרפיה חשוב לציין זאת.
דווח זה עשוי להקל במידה מסוימת.
– ציין באיזה יד הנך כותב? ימין או שמאל?
– כתוב באופן ברור טבעי וזורם, ומבלי להיכנס לפרטים שוליים.
– את הטקסט יש לכתוב במילים שלך ולא מספר, טקסט מועתק ישקף פחות את האישיות שלך.
– כתוב בעת כדורי, על גבי מצע של מספר דפים, כדי לאפשר לגרפולוג לבחון את לחץ הכתיבה.
– הקפד למלא את הדף בתפוסה מלאה. 15 שורות לפחות, לא להסתפק בכתיבת מספר שורות,
דבר זה יחשב כזילזול וכלא רציני.
– השתדל לשמור על שוליים נאותים, במסגרת פרופורציות הכתב ותפוסתו על פני הדף.
– שמור על דף נקי ללא קיפולים וללא הכתמות דיו או לכלוך.
– אין להגיש צילום של כתב היד, אלא את הדף המקורי
– הימנע במידת האפשר ממחיקות או תיקונים, במקרה של אין ברירה יש למתוח קו מעל המילה ולהמשיך הלאה.
מחיקות וקווי כיסוי מושחרים יעידו בדרך כלל על רצון להסתיר ועל חוסר אמינות.

בהצלחה לנבחנים!
המאמר נכתב בלשון זכר והוא מתייחס לשני המינים.