גרפולוגיה משפטית

הגרפולוגיה המשפטית היא כמו שלוחה היוצאת מתוך הגרפולוגיה האבחונית, כאשר הדגש הוא בדיני ראיות משפטיים.
הגרפולוג המשפטי זכה לתואר "העיניים של בית המשפט" וזאת מעצם היכולת לזהות זיופים בכתב יד ובחתימות
השנויות במחלוקת.
במקרים הנדרשים לחקר אמת כמו: צוואות, הסכמים, ערבויות, שייקים וכיוצא בזה.
עבודתו של הגרפולוג המשפטי זהה לעבודתו של חוקר. תהליך הבדיקה הינו מעמיק
ונעזר באמצעים טכנולוגיים כמו מיקרוסקופ, סריקה וכל אמצעי הגדלה אחר.

תפקידו של הגרפולוג המשפטי הוא לראות את ההבדלים שבין כתבי היד המקוריים לבין כתבי יד החשודים כמזוייפים,
כמו גם להתחקות אחר סימנים גרפיים וההבדלים ביניהם.
ההבדלים מסייעים בקביעה האם המסמך מקורי או מזויף ובכך להגיע אל חקר האמת ולסייע לבית המשפט לקבל החלטה שתסייע בעשיית צדק ובגילוי האמת.

בשנת 1990 קבע כבוד הנשיא שמגר כי:
"על מקצוע הגרפולוגיה נאמר כי הגיע לדרגת מדע שימושי ולכן מותר- ולעיתים קרובות אף רצוי- לעשות שימוש בחוות דעתו של גרפולוג על מנת לבסס טענה בדבר אמיתותה (או אי אמיתותה) של חתימה… חיוני לשמוע עדות מומחה"

כיצד ישתכנע בית המשפט לפסוק ולקבל את חוות דעתו של הגרפולוג המשפטי?

כאן חשובה מאוד עבודתו של גרפולוג משפטי מיומן ואחראי. על כן חשוב שחוות דעתו של הגרפולוג המומחה
תהייה מפורטת וברורה באשר לתהליך שסייע בקביעה אודות מסמך השנוי במחלוקת.
על כן, בית המשפט קבע כי: משקלה של חוות הדעת הגרפולוגית באבחון זיופי חתימות, וסמכות הכרעה הסופית
בדבר אמיתות החתימה.

לסיכום, במקרים בהם ישנם מסמכים שנויים במחלוקת רצוי ומומלץ לפנות להתייעצות אצל גרפולוג
משפטי מומחה לזיופי מסמכים וחתימות ובכך להגיע לחקר האמת.