לחץ הכתב

לחץ הכתב
מימד נוסף הניתן לבדיקה בעת אבחון גרפולוגי הוא לחץ כתב היד הנוצר על דף הנייר בעת הכתיבה.
לחץ הכתב בשפה הגרפולוגית נקרא גם 'מימד העומק' המסביר את מידת האנרגיה הנפשית והפנימית אשר זמינה בעת הכתיבה כמו:
דחפים,מרץ,וכוח רצון של הכותב.
לא ניתן לאבחן לחץ כתב על ידי צילום או פקס. אלא רק כתב יד מקורי בלבד!
הבדיקה נעשית על ידי מישוש הצד האחורי של הטקסט על מנת להבין את מידת לחץ הכתב.
לבדיקה זו, חשיבות רבה היא אינה ניתנת לזיוף בשום צורה.

לחץ חלש
הכותב בעל אישיות עדינה המבטאת רגישות יתר, עדינות, רוחניות, זהירות, ביישנות נימוס, אדיבות , מתינות ושיקול דעת.
עם זאת, יתכן והכותב חווה חוסר בטחון עצמי, קושי בהתמודדות, התלבטויות וחשש לבצע מהלכים ולהתקדם.
במקרים מסוימים לחץ הכתב חלש עשוי להעיד על בעיה רפואית ,
לקביעה זו נדרשים סימנים נוספים כמו קו דק ורפוי ושפות קו מטושטשות.

לחץ בינוני
זהו אדם היודע לשלוט על פנימיותו מרסן את התנהגותו ושומר את תחושותיו ותשוקותיו לעצמו.
כאשר לחץ בכתב יד בינוני משתנה באופן מבוקר וממוקד מלמד על זהירות ותבונה.

לחץ חזק
לחץ כתב חזק מתפרש במובן החיובי כאסרטיביות נמרצות,יוזמה,יסודיות,יצירתיות,פנימיות וכוח רצון
המלווה בנטייה להשפיע ולשלוט.
לחץ חזק בתוספת סימנים גרפים שליליים יעיד על אדם אימפולסיבי שאינו מתחשב בזולת .
סיבה נוספת ללחץ כתב חזק היא שהכותב חושש מהעתיד ומחפש יציבות ותמיכה.